keurmerk

Dit deel van de expositie gaat over de geschiedenis van televisie reportagewagens zgn. 'O.B. Vans'.

Tekening van de allereerste Outside 'Broadcast Van'. De film uit de camera werd direct ontwikkeld, gefixeerd en nog nat uit de naspoeling gescand voor live uitzending. De vertraging bedroeg dientengevolge circa 1 minuut.

De televisie demonstratiewagen staat hier bij Philips te Eindhoven naast het Philips Research (NatLab.). De antennes dienden als straalverbinding voor de beeldzenders.

televisie demonstratie wagen

Philips televisie demonstratiewagen met cameraman Erik Klaas de Vries. Voorloper van de reportagewagens van tegenwoordig. Basisvorm van een reportagewagen. Tussen toen en nu is er eigenlijk niets essentieels gewijzigd: Camera, Kabel, Mobiel Basisstation. Elke reportagewagen voldoet aan deze minimale eisen.

Erik Klaas de Vries achter de camera.

 Bijschrift van deze foto uit het boek Hallo Hier Hilversum! van Huub Wijfjes: "Televisiecamera, voor 1940 ontwikkeld door Philips in Eindhoven, waarmee vervolgens in diverse landen demonstraties worden gegeven. Slechts weinig mensen zien wat in dit 'dure speelgoed'."

obv52.JPG (28146 bytes)

obv74.JPG (52330 bytes)

Reclame voor de televisie- demonstraties van Erik Klaas de Vries.
 
Op de afbeelding zijn allebei de reportagewagens uit 1938 te zien, ééntje is er vernietigd in Warshaw in 1939.

Met dank aan Jan de Vries (N.O.B.
voor de afbeelding. 


Volgens hem waren deze op een 
DAF
F4 aanhangwagen-chassis gebouwd in 1937/38. 
Op de Voorjaarsbeurs werd er in Utrecht mee werd gewerkt. Helaas is hem niet bekend of er een of twee camera's in zaten (iconoscoop).

Titelkaart Philips experimentele televisie.

obv54.JPG (21358 bytes)

"Vooral premier Willem Drees staat niet te trappelen om televisie in Nederland in te voeren. Maar als televisie er eenmaal is, werkt hij er graag aan mee. Op de van Philips geleende reportagewagen registreert een N.T.S. cameraman een toespraak van vadertje Drees op het Binnenhof te Den Haag op 5 mei 1952."

Foto uit het boek Hallo Hier Hilversum 
van Huub Wijfjes.
 

Lees verderop ook het verhaal van Mies Bouwman over deze eerste officiële reportagewagen van Nederland.

Rechts staat een camera die naar alle waarschijnlijkheid behoort tot de eerste operationele reportagewagen van Nederland: Een trailer van Philips met een Ford trekker er voor. Dit moet dan ook wel een Philips camera zijn. Pontificale hoogmis in het stadion van Utrecht, bij gelegenheid van de viering van 100 jaar Kromstaf (herstel van het bisschoppelijk bestuur). De regie van deze eerste misuitzending door de KRO werd verzorgd door Jan Castelijns, die door de K.R.O. bij Philips was weggekocht wegens zijn ervaring met TV-maken. Opvallend is het, dat deze camera slechts drie koelsleufjes in de kast heeft, terwijl er op de foto van Mies Bouwman in het stadion een soortgelijke camera staat afgebeeld, maar dan met negen koelsleuven.

Mis-uitzending vanuit het stadion Utrecht

obv57.JPG (26678 bytes)

Mies Bouwman in het stadion in Deurne in de agglomeratie Antwerpen.  Verderop in deze website is een pagina besteed aan deze bijzondere reportage. Deze reportage was de allereerste televisie-uitzending van de N.I.R. in België. Dit beeldverslag van deze internationale voetbalwedstrijd werd zowel in België als in Nederland uitgezonden en is daarmee onbedoeld het initiatief en voorloper van "Benevisie" of Eurovisie
Opvallend is dus, dat deze camera negen koelgaten aan de zijkant heeft, terwijl de foto, genomen in het stadion te Utrecht tijdens de hoofdmis, een camera vertoond wordt met maar drie koelgaten. Verderop in deze website komen we dit model camera nog vaker tegen, maar dan met een viewfinder er bovenop gemonteerd. Waarschijnlijk zijn al deze camera's gaandeweg gemodificeerd, aangepast aan de praktijksituaties.

De eerste reportagewagen staat hier achter het A.V.R.O.-gebouw, op het binnenpleintje tussen het Poortgebouw en het Hoofdgebouw. 

Met dank aan Jan de Vries ( N.O.B.) voor de foto.

obv60.JPG (24759 bytes)

obv68.JPG (24144 bytes)

Dit is het interieur van de NB-97-94, 
de allereerste operationele reportagewagen van Nederland. 

Met dank aan Jan de Vries (N.O.B.) voor de prachtige foto.

Achteraan staat de NB-97-94, vooraan staat de straalzender. 

Met dank aan Jan de Vries (N.O.B.) voor de prachtige foto.

obv70.JPG (16625 bytes)

obv69.JPG (22858 bytes)

De NB-97-94 op een feestelijke locatie. Mogelijk is dit tijdens een Koninginnedag. Op dak staat een parabool-antenne. 

Met dank aan Jan de Vries (N.O.B.) voor de prachtige foto.

Op reportage in het circus Strassberger. Het aangrijpende toneelstuk "School der dapperen" met een oerwoud van 2 vierkante meter kwam evenzeer op het scherm als de olifanten in circus Strassberger. Rechts staat een metalen parabool met daarin een microfoon, om de geluiden dichterbij te halen. Links staat een camera, soortgelijk aan de bovenstaande, echter is de viewfinder bovenop de camera gemonteerd. Dit zal een latere versie van het zelfde cameratype zijn.

obv60.JPG (24759 bytes)

obv71.JPG (16798 bytes)

Hier staat de auto welke op de vorige foto vooraan stond nu achteraan. 
Op het dak staat een antenne, evenals op voorgaande foto. Op het dak van de NB-97-94 staat een antenne die waarschijnlijk bedoeld is voor "off-air" ontvangst. 


Met dank aan Jan de Vries (N.O.B.) voor de prachtige foto.

Dezelfde foto als de voorgaande, nu in een andere uitsnede. Op het dak staat een heel brede antenne. 

Met dank aan Jan de Vries (N.O.B.) voor de prachtige foto. 

De trekker is een Ford F6, met kentekenplaat NB-97-94, 
gebouwd in 1951.

obv73.JPG (25182 bytes)