keurmerk

Dit deel van de expositie gaat over de geschiedenis van de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek. 
Bij elke foto wordt getracht een bronvermelding te maken middels een link.

Binnenin de fabriek in 1948. 
Veiligheid boven alles, al waren de normen daarvoor aanmerkelijk lager gesteld dan tegenwoordig in de hedendaagse industrie´┐Żn het geval is.
Waslokaal in de N.S.F. 
Iedereen kan schoon de fabriek verlaten. 
Niet iedereen was voorzien van een douche thuis. De rest van de familie moest het veelal doen met een één wekelijks bezoek aan een van de badhuizen van Hilversum.
Zware persen waarmee onder hoge druk en hoge temperatuur producten van "philite" (een bakeliet-variant)  konden worden gemaakt. 

Spuitgietpers 1947.

'Heavy presses manufacturing "Philite" (variant of Bakelite) products under high pressure and high temperature. Two heavy plastic moulding presses. in 1947.'

Een van de twee draaibare zendmasten op het PHOHI-zenderpark in Huizen, in aanbouw in 1937.

Uit het boek 60 jaar KRO.

In de achtergrond staat de stationaire zendmast uit 1925.

Zendmast te Huizen in 1925, gebouwd door de N.S.F.

De geschiedenis van de Nederlandse omroep begint donderdagavond 6 november 1919, om exact acht uur 's avonds.

Dan gaat het eerste Nederlandse omroepprogramma de ether in. 
ir. Hanso Henricus Schotanus é Idzerda Steringa, initiatiefnemer en presentator is de omroeppionier. 

Vanuit zijn woning in de Beukstraat in Den Haag verzorgt hij de befaamde uitzendingen. 

Idzerda is eigenaar van de Nederlandse Radio- Industrie: Een fabrikant van radiotoestellen.

In de tien daarop volgende jaren groeit de radio uit tot een volwassen medium en wordt de basis gelegd voor dat typisch Nederlandse, verzuilde publieke bestel zoals we dat nu nog steeds kennen. 
De NRI ging failliet in 1924; de N.S.F. heeft ook op het randje van opdoeken gestaan, maar heeft er zich mede door overname door Philips doorheen geslagen. 

Begrijpelijk dat men in omroepkringen nog steeds spreekt van de 'roerige twintiger jaren'.

 

In oktober 1927 wordt de NDO-zender
- de Huizerzender - in gebruik genomen.
Een gemeenschappelijk initiatief van K.R.O., N.C.R.V. en N.S.F., volgens het boek 
'60 Jaar K.R.O'
Uit het boek 60 jaar KRO. 

Zelfde foto als bovenstaand, maar van betere kwaliteit. Zendmast van de NDO te Huizen, opgesteld aan de rand van de voormalige Zuiderzee -nu IJsselmeer-, ten westen van de Huizer haven.

In de nacht van 14 op 15 Mei 1940 werden de omroepzender Hilversum, de drie indrukwekkende zendmasten en de Phohi-kortegolf-wereld-
omroepzender te Huizen door Nederlandse militairen opgeblazen. 
Dit om te voorkomen dat de Duitse bezetters het voor propagandadoeleinden zou gaan gebruiken.

De masten waren draaibaar opgesteld; een unieke wijze van antennebouw die over de gehele wereld, vooral door de goede ontvangst die er het gevolg van was, veel bewondering oogstte.

Zelfde foto als hierboven, andere uitsnede en belichting.

Deze door de N.S.F. technici bedachte antennes waren uniek in de wereld. 
Ze 60 meter hoog en gemaakt van (!) hout. 
De foto is waarschijnlijk vanuit de andere, derde en stationaire antennemast genomen, de fotograaf heeft er een stevige klimtocht voor over gehad.

In 1937 gebouwd, in 1940 alweer opgeblazen. 
In de (slechts) drie jaren dat ze operationeel zijn geweest, werden ze niettemin wereldberoemd.

Zendmasten van de korte golfzender 
"Philips Omroep Holland-Indie" (PHOHI) in Huizen. 

De experimentele Philips korte golfzender (PCJJ) overbrugt als eerste ter wereld een afstand van meer dan 10.000 mijl (16.000 km) met radiotelefonie.
"Een nieuwe tak van de radiotechniek, waarvan men grote verwachtingen voor de toekomst heeft, is de televisie. 
Hoewel er in Nederland nog geen geregelde televisieomroep is, zoals b.v. in Engeland, is er bij ons ook op dit gebied reeds veel bereikt." 

Foto uit 1938, gemaakt op de jaarbeurs te Utrecht. Waarschijnlijk gemaakt door Erik de Bruin. 
Deze foto werd gemaakt drie jaar voor de officiële uitzendingen!
Foto 1938 van een Philips Televisie- demonstratiewagen met camera. 
Voorloper van de huidige reportagewagens.
(leuk hé?)

Programma's van de Nederlandse Omroep (Hilversum 1 & 2) worden uitgezonden via de beide 120kW middengolfzenders te Lopik.
Foto uit 1948.
 
De huidige zendmast ('s werelds grootste kerstboom) werd pas in 1961 gebouwd. Het gebouw, zoals hiernaast afgebeeld, werd in 1939 al voltooid. 
Ontwerp van een NSF omroepinstallatie, volgens de laatste stand van techniek in 1948.

Advertentie voor een N.S.F. zender tijdens de tweede wereldoorlog. In het Duits nog wel. 
Zoals allen die een fabriek draaiende te houden hebben, was ook Philips een beetje "fout" in de tweede wereldoorlog, door aan nazi-landen te leveren. 

Frits Philips had als doel gedurende de oorlog zoveel mogelijk arbeiders in Nederland te werk te stellen, ter voorkoming van deportatie naar Duitsland. 

De kwaliteit van de producten liet veelal bewust te wensen over, om de bezetter dwars te zitten en zo stil verzet te plegen.