keurmerk

Dit deel van de expositie gaat over de geschiedenis van de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek. 
Bij elke foto wordt getracht een bronvermelding te maken middels een link.

De zingende torens van Hilversum, 
alwaar Philips en de NSF elkaar ontmoetten. 
De twee vrijstaande torens - 60meter hoog - werden op 13 oktober 1924 besteld; op 18 oktober waren de werktekeningen klaar. 
De montage begon op 13 november en op 5 december waren beide torens gereed. 
Nog voor kerstmis was de antenne gespannen en reeds op zondag 4 januari 1925 werden de zingende torens ingewijd met een speciaal concert, waarin gerefereerd wordt aan de torens.

De zuidelijke mast werd op 23 januari 1928 verplaatst om ruimte te maken voor fabrieks- uitbreiding. Luisteraars merkten niets van deze verplaatsing die in 3 uur tijd plaats vond. 
In juni 1932 werden de zingende torens vervangen door een zelfstralende mast van 140 meter hoog, welke de ontvangst in heel het land deed verbeteren. 
Het bovenste gedeelte, circa 25 meter, was uitschuifbaar om deze te kunnen aanpassen aan de golflengte waarop werd uitgezonden. 
De zingende torens werd nadien alleen nog voor beproevingen gebruikt. Zij vielen in mei 1945, evenals de zelfstralende mast, ten offer aan de oorlog. Verderop hierover meer.
Toegangspoort van de N.S.F. aan de Jan van der Heijenstraat te Hilversum.

N.S.F. aan de Jan van der Heijdenstraat te Hilversum. 
Op deze foto zijn ook de antennedraden tussen de twee zendtorens duidelijk te ontwaren.
Origineel bijschrift van de foto: 
Waar de A.V.R.O. ethergolven ontstaan. 
Nadat van 1923-1925 met een militair hulpmastje was uitgezonden, schonk Philips twee 'echte' 
60 meter hoge masten.
Foto gemaakt vanaf de Jan van der Heijdenstraat te Hilversum. 
Als Nozema in 1935 wordt opgericht, zijn er in ons land al 16 jaar radioprogramma’s uitgezonden. Vanaf 6 november 1919 worden er regelmatig radioprogramma’s uitgezonden waarvoor verschillende zenderinstallaties zorg dragen. 
De allereerste uitzendingen vinden plaats via zogenaamde fabriekszenders, zenders gebouwd door bedrijven die actief zijn op het gebied van de radiotelegrafie. 
Als enige van de eerste radiopioniers weet de Nederlandse Seintoestellen Fabriek (NSF) zich te handhaven, onder andere door de verhuur van haar zendinstallaties aan verschillende levensbeschouwelijke groeperingen die in de radio een prima medium zien om hun boodschap te verkondigen. 
In de periode 1924-1926 worden vervolgens de NCRV, de VARA, de KRO en de VPRO opgericht. 

De garage van de N.S.F. aan de Radiostraat te Hilversum.

In de jaren na 1923 verscheen de naam Philips steeds meer in de annalen der N.S.F.
Het was ook aan deze samenwerking te danken, dat in 1924 de N.S.F.-zender werd voorzien van twee 60 meter hoge antennetorens, die, als "de zingende torens van Hilversum", het stadsbeeld gingen beheersen. 
In 1925 werd een gedeelte van de Philips- productie in Hilversum ondergebracht: 
Eerst accu-gelijkrichters en in 1927 ook de eerste Philips-ontvangtoestellen. 
Daarnaast bleef echter de N.S.F. ieder jaar een serie eigen apparaten uitbrengen, waarvan wij nog noemen de 'N.S.F. 4' en de 'N.S.F. 5.' die met de 'ultra-kortegolf-tropenontvanger 14A'  in het seizoen 1927-'28 grote successen oogstten. 
Op den duur echter versmolt de N.S.F.- ontvangerbouw met die van Philips. 
Mede aan deze fabricage voor Philips was de snelle uitbreiding in de jaren na 1924 te danken, welke vooral in 1927 een indrukwekkende omvang aannam. 
In een half jaar tijd nam het personeel toe van 400 tot 1100 personen.

Zo zag het laboratorium er in 1927 uit. 
Dit is de Jan van der Heydenstraat vlak voor de oorlog. Hier staan de zendmasten nog overeind.

Zicht vanuit de richting van de oostelijke zendmast. Waarschijnlijk gemaakt door KLM-aerocarto vanuit een vliegtuig, of anders van de derde mast die er ooit gestaan heeft, zelfstralend en uitschuifbaar.

In het midden van 1921 werden de nieuwe gebouwen in gebruik genomen. 
Toen het bedrijf eenmaal zijn kinderjaren en kinderziekten te boven was, stak het hoe langer hoe meer zijn voelhorens uit naar alle hoeken van het grote gebied der radio. 
Dit was reeds gebleken toen de N.S.F. op de 'E.L.T.A.'  ( de Eerste Luchtvaart Tentoonstelling te Amsterdam ) , een peilinrichting demonstreerde om vliegtuigen binnen te loodsen. 
In 1922 voorzag de N.S.F. het station Scheveningen-haven van een 'vonkzender' van 30 kW., terwijl in hetzelfde jaar de eerste buiszenders gereed kwamen, bestemd voor duikboten van de Nederlandse marine. 
Voor deze laatste werd gebruik gemaakt van Philips zendbuizen.

Dezelfde mast van waaruit de vorige foto werd gemaakt toen deze zich nog in erecte positie bevond. 

Nadat op 10 Mei 1940 de tweede wereldoorlog ook over Nederland kwam, werd tot en met 13 Mei praktisch dag en nacht in het bedrijf gewerkt om nog zoveel mogelijk zenders en ontvangers gereed te krijgen voor de Nederlandse zee-, land- en luchtmacht.

In de nacht van 14 op 15 Mei werden de omroepzender Hilversum; de drie indrukwekkende zendmasten en de Phohi-kortegolf-wereld-omroepzender te Huizen door Nederlandse militairen opgeblazen. 
Dit om te voorkomen dat de duitse invallers de techniek zouden gebruiken voor propagandadoeleinden.

Zelfde standpunt. Zo ziet betreffend huis er uit op 13 februari 2000. 
De bewoners zijn schadeloos gesteld. 
Ook de N.S.F. is hiervoor vergoed, en voor dat bedrag kocht men een clubhuis voor het personeel. 
Dat clubhuis heette 'Hogerheide', aan de Insulindelaan. 
In de oorlog kon dit clubhuis met zekerheid 
'het huis va de toekomst' genoemd worden, vanwege de vele luxueuze moderniseringen die het dankzij moderne communicatietechniek had mogen ondergaan. 
Enig gebleven gevolg voor dit betreffende huis is dat één schoorsteen nooit meer wederkeerde, blijkens de foto.

15 mei 1940, 10 uur 's ochtends. 
De eerste Duitsers arriveren.

De dag na de capitulatie werd de N.S.F. reeds bezet door een zwerm Duitsers, welke bezetting voortduurde tot 5 Mei 1945.
Het contact tussen de Directie en
'de Kern' uit het personeel was, vooral in het begin van de bezettingstijd, zeer nauw. 
Naarmate de ware bedoelingen van de vijand nader aan het licht kwamen, groeide ook de wil tot verzet en verbreidde zich het inzicht dat het noodzaak was om zich met alle middelen tegen de bezetter te weer te stellen.

Op 15 mei 1940 rijdt de 'Propaganda Gruppe Rundfunk I' te Hilversum binnen. 
Diezelfde avond worden vanuit de A.V.R.O.-studio in opdracht van E.A. Freudenberg de radio-uitzendingen hervat. 
In de achtergrond is de Vituskerk te zien: 
Deze foto is dus bij Theater Gooijland gemaakt. 

Uit het boek 60 jaar KRO.