keurmerk

Dit deel van de expositie gaat over Radio Kootwijk.

Reklame voor telefoongesprekken naar Nederlandsch Indi´┐Ż.

Reclame voor telefoongesprekken naar Nederlandsch-Indië.


De centrale zenderhal van Kootwijk,
na de oorlog met spoed opnieuw ingericht.

Ook de Nederlandse PTT stond in 1945 
voor de schier onuitvoerbare taak de technische uitrusting weer geheel van de grond af op te bouwen. 

Van de inventaris van het radiozendstation Kootwijk was bij de bevrijding nauwelijks iets over, terwijl juist dit station zijn belangrijke rol in het Internationale telegraaf- en telefoonverkeer weer moest kunnen spelen.

In de imposante zenderhal van het hoofdgebouw, dat voordien aan de kolossale langegolf-machinezender huisvesting bood,
werd in recordtempo een groot aantal moderne kortegolfzenders geënstalleerd. 

De N.S.F. ontwikkelde en leverde een belangrijke serie 30 en 3 kW 'enkelzijbandzenders' voor telegrafie zowel als telefonie, die langs beide 
lange zijden van de zaal werden opgesteld.

foto PTT.

De centrale zenderhal van Kootwijk, na de oorlog met spoed opnieuw ingericht.

ekst uit 1939 Encyclopedie voor de Luisteraar.

Tekst uit 1939 Encyclopedie voor de Luisteraar.

In 1979 (volgens een gedenkboek van de PTT) werd de laatste en grootste zendmast van
Radio Kootwijk opgeblazen.

In 1979 werd de laatste en grootste zendmast van Radio Kootwijk opgeblazen.

kranteartikel.

B.D. (Brabants Dagblad) 20-3-1980.
Met dank aan Hans Bams voor het krantenartikel.

B.D. (Brabants Dagblad) 21-3-1980. 
Met dank aan Hans Bams voor het krantenartikel.

kranteartikel.

De opgeblazen zendmast werd overbodig bevonden, nadat in 1976 te Burum het sattellietgrondstation werd gebouwd ten behoeve van transatlantische telefoonverbindingen. 


Krantenartikel uit de Amersfoortse Courant

24-11-2000 

KPN wil monument Radio Kootwijk slopen.

UTRECHT — KPN Telecom wil het zendergebouw van Radio Kootwijk, een Rijksmonument, slopen. Het gebouw, een uit 1922 stammende betonnen ‘kathedraal’ van architect J. Luthmann, komt binnenkort leeg. De instandhoudingskosten bedragen volgens de KPN jaarlijks 1 miljoen gulden.

Al jaren praten KPN, provincie en
Rijksdienst voor de Monumentenzorg over een mogelijke nieuwe bestemming voor het gebouw, maar tot
nog toe heeft dat overleg niks concreets opgeleverd. Plannen voor een concertzaal worden op dit moment onderzocht.
De gemeente Apeldoorn heeft verontwaardigd 
en geschokt gereageerd op de sloopsuggestie
vanuit KPN. 
Vermoed wordt dat de KPN de zoektocht naar 
een nieuwe bestemming op deze manier in een hogere versnelling wil krijgen. 
Wethouder Van der Tas van Apeldoorn zegt er ,,niet over te peinzen’’ om een sloopvergunning 
af te geven voor het gebouw. 
Vanuit het zendergebouw van Radio Kootwijk werd in 1923 voor het eerst rechtstreeks contact gelegd met Nederlands-Indië.

Krantenartikel over Kootwijk


Einde van de expositie over Radio Kootwijk.